La normativa lingüística occitano-aranesa

L’Institut d’Estudis Aranesi ha presentat la reedició conjunta de les publicacions sobre normativa lingüística que ha dut a terme des de la seva constitució com a acadèmia l’any 2014.

Amb aquesta reedició conjunta es presenten dues normatives interdependents d’una mateixa llengua, l’occità, tot fent visible una característica essencialment occitana: la unitat lingüística i la seva variabilitat de parlars. Es presenta, doncs, una normativa de la variant aranesa basada en els principis de la normativa occitana general i, alhora, l’aportació al tronc comú de la llengua des de l’especificitat aranesa.

En l’estoig es recopilen onze obres publicades fruit dels treballs d’aquests anys de les dues seccions de l’Institut d’Estudis Aranesi. Entre aquestes publicacions destaquen el Diccionari de l’aranès, la Gramàtica de l’aranès, el Nomenclàtor de la Vall d’Aran o l’Occitan estandard.

L’Institut d’Estudis Aranesi, acadèmia aranesa de la llengua occitana, duu a terme el seu treball com a autoritat lingüística de l’occità a Catalunya, amb el suport de la Direcció General de Política Lingüística. [Font: DGPL]

Related Articles

Back to top button