Nou avís del Consell d’Europa a Espanya a causa de l’incompliment de la Carta europea de les llengües regionals i minoritàries

El Consell d’Europa ha tornat a renyar Espanya pels incompliments de la Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries (CELROM), signada i ratificada el 2001. El darrer informe del Consell d’Experts de la CELROM, aprovat pel Comitè de Ministres del Consell d’Europa, torna a retreure a l’Estat espanyol que “no s’ha fet cap progrés” en la situació del català a la justícia i en l’Administració de l’Estat i reclama “acció immediata” per garantir la llengua en la justícia.

Fragment de l’informe del Consell d’Experts

Pel que fa a la situació de la llengua pròpia al País Valencià i a les Illes Balears, l’informe afegeix la petició que s’implanti la immersió lingüística en català al sistema educatiu. En relació amb la situació de la llengua a la Franja, reclamen que l’Estatut d’autonomia de l’Aragó reconegui el català.

Tot i que el document valora prou bé la situació de les llengües minoritzades a l’Estat espanyol, reclama al govern que emprengui “accions legislatives immediates”, especialment en el sistema judicial.

El Comitè d’Experts també demana que es facin esforços per garantir la vitalitat d’altres llengües de l’Estat, com el gallec, i insisteix en la necessitat de prendre mesures encaminades, sobretot, a una presència més gran en el sistema educatiu. [Font: Diari de la Llengua]

Related Articles

Back to top button