La Generalitat renova el conveni amb l’Estat per a la publicació en català de lleis i normativa estatal al BOE

El Govern ha aprovat signar un nou conveni amb l’Estat per a la publicació de les lleis i les altres normes estatals en català en el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE). El nou conveni dona continuïtat a la publicació de lleis i normatives estatals en català al BOE, que es va iniciar el 1998. Els textos catalans s’incorporen com a annex en l’anomenat Suplement en català del BOE, que edita l’Agència Estatal Butlletí Oficial de l’Estat, gràcies a la participació de l’Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions de la Generalitat de Catalunya, que duu a terme la realització de la versió catalana dels textos normatius. El nou acord de col·laboració es produeix després que el conveni anterior, de 1998, acabés la vigència en aplicació de la Llei 40/2015 de règim jurídic del sector públic, que limita la temporalitat màxima dels convenis.

El Reial decret 489/1997 sobre publicació de les lleis en les llengües cooficials de les comunitats autònomes estableix que les disposicions generals en forma de llei, reial decret llei i reial decret legislatiu, una vegada sancionades pel rei i publicades en castellà al Butlletí Oficial de l’Estat, podran també publicar-se en les altres llengües oficials de les diferents comunitats autònomes. [Font: DGPL]

Related Articles

Back to top button