“gerenta”, ara sí, en femení

El passat mes de març el Diccionari de llengua catalana de l’Institut d’Estudis Catalans (DIEC2) va incorporar 51 articles nous i una quarantena de modificacions. Les modificacions incorporades inclouen addicions, esmenes i supressions que poden afectar qualsevol informació de l’article de diccionari (la categoria gramatical, els exemples, la informació morfològica, les locucions, les definicions, etc.).

Entre aquestes modificacions, hi ha l’addició del nom femení gerenta (fins ara el diccionari recollia gerent per a tots dos gèneres). Entre els articles que la Secció Filològica ha afegit hi ha els neologismes de l’any 2019, animalisme i animalista; mots en voga i d’ús generalitzat avui dia com distopia i quinoa; gentilicis com namibi, saudí i saudita, i un bon nombre d’adjectius provinents de participis de passat, el significat dels quals no es desprèn dels significats del verb. Es tracta d’adjectius que s’han lexicalitzat amb un sentit diferent del sentit del participi de passat de què provenen: adormit, assistit, assolellat, desfasat, divorciat, separat, etc.

La Secció Filològica també destaca les accepcions figurades afegides en els articles bastir i edificar, i l’exemple emergència climàtica afegit a l’article emergència del diccionari.

Consulteu tots els canvis introduïts: https://dlc.iec.cat/Esmenes

[Font: Diari de la Llengua]

Related Articles

Back to top button