Noves dades sobre discriminacions i queixes lingüístiques

Plataforma per la Llengua presenta dos informes sobre discriminacions i queixes lingüístiques del 2019. D’una banda, en l’Informe de queixes lingüístiques de 2019 analitzen les queixes que l’entitat ha rebut durant l’any passat.  El document reflecteix les preocupacions i els problemes dels parlants de català i els presenta per àmbits, territoris, sector públic o privat, i altres paràmetres. Es tracta d’un report eminentment quantitatiu i s’ajuda de gràfics i taules per a presentar les conclusions principals.

De l’altra, l’informe de discriminacions lingüístiques de 2019, titulat “A l’autoritat se li parla en espanyol. O em parles en espanyol o no passes”, recull 32 discriminacions lingüístiques greus produïdes en el context de la prestació d’un servei públic. Es tracta de casos que s’han publicat als mitjans de comunicació, xarxes socials o que el afectats han comunicat directament a la Plataforma per la Llengua.

Related Articles

Back to top button