Nova ‘Guia de bones pràctiques sobre escrits, informes orals i actuacions judicials’

La nova Guia de bones pràctiques sobre escrits, informes orals i actuacions judicials regula les bones pràctiques que cal seguir per a la presentació d’escrits per part dels professionals que exerceixen l’advocacia, per als informes orals que aquests realitzen davant els tribunals i per a les resolucions judicials que dictin els jutges i les jutgesses. El seu objectiu és propiciar que l’activitat judicial i de tots els operadors jurídics involucrats resulti més àgil i eficient en benefici de tots.

El jurista podrà trobar en aquesta guia pautes sobre l’extensió dels documents, recomanacions a l’hora d’estructura el document i criteris sobre com fer les citacions textuals, entre d’altres.

Aquesta Guia és fruit del conveni signat el passat 13 de gener per la presidenta del Consell de l’Advocacia Catalana i degana del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, Mª Eugènia Gay, i el president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Jesús Maria Barrientos.

Consulteu la guia.

Related Articles

Back to top button