En marxa un nou programa de VxL a l’advocacia

El proper mes de març, el Consell de l’Advocacia Catalana i el CPNL engegaran un nou programa de Voluntariat per la Llengua (VxL) adreçat als advocats i advocades de Catalunya.

L’objectiu del VxL és facilitar a totes les persones que tenen coneixements bàsics de català i es volen llançar a parlar-lo (aprenents) que el puguin practicar en un context real i relaxat. El programa promou el voluntariat lingüístic, de manera que persones que parlen habitualment català (voluntaris) destinen una part del seu temps a conversar amb persones interessades a agafar fluïdesa, perdre la vergonya i poder-lo parlar d’una manera natural.

El VxL es basa en la creació de parelles lingüístiques entre aprenents i voluntaris. Aquestes parelles (sempre amb persones majors d’edat) es formen a partir de les preferències que manifesten els voluntaris i els aprenents a l’hora d’inscriure’s i, sobretot, en funció de la disponibilitat horària. Els dinamitzadors de VxL posen en contacte els dos membres de la parella, en fan el seguiment i n’atenen les consultes.

El compromís mínim és d’una hora a la setmana durant 10 setmanes, però les parelles el poden adaptar a les seves possibilitats.

 Voluntariat per la llengua a l’àmbit de la justícia

En l’àmbit de la justícia, el VxL ja ha format més un miler de parelles lingüístiques, no només entre o amb el personal de diferents Serveis Territorials del Departament de Justícia (primer el de Lleida, el 2008 i ja al 2009 els de Tarragona, Lleida i Girona) sinó també amb interns a centres penitenciaris i centres educatius de Justícia juvenil.

L’octubre de 2009, dins l’acord marc de col·laboració entre el Departament de la Vicepresidència, el Departament de Justícia i el CICAC, el VxL es va promoure entre els advocats dels col·legis de Reus i de Tarragona, la qual cosa va suposar la incorporació de diversos professionals del dret en aquesta iniciativa.

Des de llavors, ha hagut molts advocats col·legiats a Barcelona, Figueres, Girona, Lleida, Manresa, Sant Feliu de Llobregat o Tarragona que han participat o participen en el VxL, la majoria d’ells com a voluntaris.

L’any 2016 el Col·legi d’Advocats de Sabadell va signar un acord de col·laboració amb el Centre de Normalització Lingüística de Sabadell (https://www.vxl.cat/node/122190) per tal de promoure el Vxl entre els seus associats.

Related Articles

Back to top button