Mor Antoni Mirambell, catedràtic de dret civil i defensor de la llengua catalana

El passat 21 d’octubre va morir a Vic, als 67 anys, Antoni Mirambell Abancó, doctor en dret i catedràtic de dret civil de la UB. Mirambell va impartir les seves classes universitàries en català i va elaborar i defensar la tesi en aquesta llengua en un període en què l’ús del català era minoritari.

El 1985 va presentar, juntament amb Antoni Font Ribas, el treball Els conceptes jurídics fonamentals en matèria de dret lingüístic a Catalunya en el marc del II Congrés Internacional de la Llengua Catalana, que tenia com a objectiu conceptualitzar la noció de “llengua pròpia”. Més tard, el 1986 va entrar a formar part del Consell de Redacció de la Revista de Llengua i Dret, on va publicar diversos articles sobre les lleis de normalització lingüística de Catalunya. Les seves aportacions en matèria de dret lingüístic van contribuir a bastament a configurar el dret lingüístic com una branca jurídica d’especialitat.

Paral·lelament a la seva vessant acadèmica, Mirambell va destacar en l’àmbit del dret civil català i va ser el més alt responsable intel·lectual dels llibres cinquè i sisè del nostre Codi civil. Recordarem Mirambell com una peça clau en la modernització i renovació del dret civil català.

Related Articles

Back to top button