El Tribunal Suprem continua posicionant-se contra la regulació dels usos institucionals de les llengües del Govern valencià

El Tribunal Suprem ha tornat a decidir en contra de la Generalitat Valenciana i el sindicat que dona suport al Govern valencià en la defensa del Decret 6/2017, que regula l’ús del castellà i del valencià en l’Administració pública autonòmica. Com ja hem denunciat anteriorment, les successives sentències del Tribunal Superior de Justícia al País Valencià i del Tribunal Suprem deixen sense efecte nombrosos articles del Decret de manera total o parcial; entre d’altres, els que estableixen un ús destacat per al valencià sobre el castellà en les notificacions, la retolació d’edificis i la comunicació entre els empleats públics i amb els ciutadans. El Govern valencià ha anunciat que hi presentarà recurs.

L’article 4 del Decret estableix que “El valencià és la llengua pròpia de l’Administració de la Generalitat i, com a tal, en serà la llengua destacada d’ús normal i general, sense que es puga entendre d’aquesta declaració cap limitació respecte de l’altra llengua oficial.” Els tribunals en aquest cas n’han anul·lat la paraula “destacada”.

El Tribunal Suprem, en aquestes i altres sentències recents, mostra una posició hostil a les llengües diferents del castellà que la Constitució reconeix com a oficials i mereixedores de protecció. El Tribunal espanyol també ignora la Carta europea de les llengües minoritàries.

Aquestes decisions afecten, a més, de manera directa, la Generalitat de Catalunya en la mesura que volen impedir als governs dels territoris que compartim la mateixa llengua de regular els usos lingüístics de les comunicacions entre les administracions que tenim aquesta llengua com a pròpia. Cal remarcar que és perfectament ajustat a dret –i les decisions dels tribunals no ho posen en qüestió- que les administracions dels territoris de llengua catalana ens comuniquem en aquesta llengua, i així ho continuarem fent des de la Generalitat de Catalunya. [Font: Departament de Cultura, DGPL, Generalitat de Catalunya]

Related Articles

Back to top button