Interés de la documentació juridicoadministrativa antiga per a la història del lèxic català. Els manuals de consells de València

Joaquim Martí Mestre, professor i investigador de la Universitat de València, publica un estudi on analitza el lèxic juridicoadministratiu dels manuals de consells de la ciutat de València, uns documents dels segles XIV-XVIII que recullen tota mena de documentació de la corporació municipal (actes municipals, correspondència dels jurats, actes de les deliberacions, disposicions i ordenaments dels jurats i del Consell General, juraments dels nous càrrecs, oficis i memòries sobre despeses diverses del consistori). L’estudi permet copsar l’evolució de la llengua catalana al País Valencià i especialment la del tecnolecte juridicoadministratiu. Més informació al blog de la Revista de Llengua i Dret.

Related Articles

Back to top button