L’Enquesta d’usos lingüístics 2018 al Penedès

La darrera Enquesta d’usos lingüístics de la població, l’EULP 2018, indica que al Penedès un 97,2 % de la població de 15 anys i més entén el català, un 85,3 % el sap parlar, un 90,3 % el sap llegir i un 69,2 % el sap escriure. Són percentatges que superen els del conjunt de Catalunya en totes les habilitats. D’altra banda, el Penedès també destaca per ser el territori de Catalunya amb l’índex de transmissió intergeneracional del català més elevat.

D’altra banda, el percentatge de població que usa el català (80,6 %) és més alt que el de la mitja de Catalunya (76,4 %). Cal destacar que un 45,9 % de la població adulta del Penedès l’usa al llarg del dia tot i que no és la seva llengua inicial.

 Descobriu més resultats de l’Enquesta aquí.

Related Articles

Back to top button