L’enquesta d’usos lingüístics 2018 al Maresme

Aquest mes de maig la Direcció General de Política Lingüística ha presentat en línia els resultats de l’Enquesta d’usos lingüístics 2018 al Maresme, un informe en què les dades apareixen classificades per subàmbits i permeten, per primer cop, conèixer els usos per comarques.

Els principals resultats indiquen que al Maresme un 95,5 % de la població de 15 anys i més entén el català, un 84,1% el sap parlar, un 86,1% el sap llegir i un 68,3% el sap escriure. Són percentatges que superen els de l’àmbit metropolità i els del conjunt de Catalunya en totes les habilitats. En nombres absoluts, al Maresme, hi ha 355.500 persones de 15 anys i més que entenen el català, 313.000 que el saben parlar, 320.500 que el saben llegir i 254.300 persones que el saben escriure.

D’altra banda, el percentatge de població que usa el català (79,4%) és més alt que el de l’àmbit metropolità (72,6%) i el de Catalunya (76,4%). Cal destacar que un 42,2% de la població adulta del Maresme l’usa al llarg del dia tot i que no és la seva llengua inicial.

Documents de consulta:

Related Articles

Back to top button