Ja es pot consultar en línia el Petit atles lingüístic del domini català

El Petit atles lingüístic del domini català (PALDC), de Joan Veny, és un atles interpretatiu, basat en l’Atles lingüístic del domini català (ALDC), publicat per Joan Veny i Lídia Pons i Griera (9 vol., 2001-2018).

Per al PALDC s’han seleccionat els mapes més interessants des d’un punt de vista formal i/o lèxic, que van acompanyats d’un comentari lingüístic, en què s’estudien les àrees de cada mot o de cada variant fonètica o morfològica, des d’un angle descriptiu, etimològic, motivacional, evolutiu i geolingüístic. A més, s’indica quins dels mots estudiats són acceptats per la normativa. L’Atles ofereix també un estudi de l’origen de cada mot: llatí, àrab o germànic, si pertany a la tradició de la llengua; manlleus de l’occità, l’aragonès, el castellà, i, en el cas de l’alguerès, del sard o l’italià. Es tracta d’una obra molt ben acollida pel món de la romanística.

Més informació

Related Articles

Back to top button