Nova terminologia relacionada amb les dones i el món del treball

El TERMCAT va presentar, amb motiu del Dia Internacional de les Dones, una nova publicació en línia, la Terminologia de les dones en el món laboral, en què recull 41 termes propis de la relació entre les dones i el treball. El nou diccionari presenta una selecció de termes a cavall entre els àmbits del treball i la sociologia que tenen a veure amb la posició particular de les dones en l’entorn laboral. Hi ha termes específics de la legislació laboral (permís de lactància), termes que evidencien una situació desfavorable i desigual entre dones i homes (bretxa de gènere), termes que volen ser eines de millora (pla d’igualtat a l’empresa) i termes que marquen l’objectiu a assolir (equitat de gènere), una societat amb igualtat d’oportunitats en tots els àmbits de la vida, sense actituds ni estereotips que les limitin.

Cada fitxa conté la denominació o denominacions en català, equivalents en castellà, francès i anglès, definició i, sovint, notes complementàries. [Font: TERMCAT]

Related Articles

Back to top button