L’Equip de Dinamització Lingüística dels jutjats, menció d’honor en matèria de justícia

La Generalitat de Catalunya, mitjançant la Resolució JUS/18/2020, aprova atorgar una menció honorífica a l’Equip de Dinamització Lingüística dels jutjats de Catalunya. Aquest Equip és un col·lectiu de professionals del Departament de Justícia que treballa per garantir els drets lingüístics dels ciutadans que es relacionen amb l’Administració de justícia, per proporcionar una formació i un assessorament de qualitat en l’àmbit del llenguatge jurídic en català als professionals de l’Administració de justícia a Catalunya i per promoure l’ús de la llengua catalana en les actuacions judicials.

Avui l’Equip de Dinamització Lingüística dels jutjats de Catalunya és un referent que promou un model de llenguatge jurídic actualitzat, rigorós i comprensible. D’ençà dels seus inicis, les actuacions que amb rigor i tenacitat ha desenvolupat l’Equip de Dinamització Lingüística dels jutjats de Catalunya han estat un factor clau en favor de l’objectiu de garantir els drets lingüístics dels ciutadans, en el marc del difícil procés de modernització de l’ús del català en l’àmbit de l’Administració de justícia.

El Govern li atorgarà aquesta distinció en el marc del lliurament del Premi Justícia 2019 que tindrà lloc al llarg del 2020.

Related Articles

Back to top button