Vídeos disponibles de la jornada “40 anys de dret lingüístic: balanç i reptes de futur”

Ja es poden consultar els vídeos de la IV Jornada de la Revista de Llengua i Dret “40 anys de legislació lingüística: balanç i reptes de futur”, que va analitzar, de la mà d’experts i professionals en la matèria, l’evolució de la legislació lingüística des de cinc perspectives sectorials: l’ensenyament, l’ús institucional, el món socioeconòmic, els mitjans de comunicació i el sector audiovisual, i la toponímia. Les ponències van anar seguides d’una taula rodona que va oferir un espai per debatre les fites assolides i els reptes actuals en el camp del dret lingüístic.

Related Articles

Back to top button