Places exhaurides en la convocatòria de cursos de llengua catalana adreçats a advocats per al 2020

La convocatòria de cursos de llengua catalana 2020 adreçada a l’advocacia catalana exhaureix les 200 places. Es tracta de cursos que ofereixen la possibilitat de preparar el certificat de nivell B, C o llenguatge jurídic i accedir a un examen amb certificat oficial del Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada, equivalent al que expedeix la Direcció General de Política Lingüística.

Els cursos són gratuïts i es basen en un sistema d’autoaprenentatge, amb exercicis autocorrectius ubicats en una aula virtual, el seguiment del qual comporta una dedicació total de temps equivalent a 80 hores lectives (60 hores en el curs de llenguatge jurídic).

L’èxit de convocatòria constata l’interès que té l’advocacia catalana en formar-se en la llengua catalana, tant des del punt de vista dels nouvinguts o els novells que volen iniciar-se en l’aprenentatge del català, com dels que volen consolidar el seu nivell i formar-se en el nivell C o llenguatge jurídic.

Aquests cursos són una iniciativa aprovada arran de l’Acord de col·laboració signat el 12 de maig de 2015 entre la Generalitat de Catalunya i el CICAC.

Related Articles

Back to top button