Gramàtica bàsica i d’ús de la llengua catalana

La Gramàtica bàsica i d’ús de la llengua catalana, elaborada per la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans, va dirigida a un públic més general. Es tracta d’una obra que ofereix el mateix contingut que la Gramàtica de la llengua catalana (2016), però amb un nivell d’especificitat menor. Es tracta d’una síntesi de la Gramàtica essencial, que ja és una síntesi de l’obra del 2016. M. Josep Cuenca, en la presentació de l’obra, va explicar que “no és una gramàtica escolar, però sí que és per a l’escola” i que es tracta “d’una obra redactada, però a píndoles: inclou cent setanta quadres resum”.

Related Articles

Back to top button