Vídeos disponibles de la jornada “Llengües i autogovern” del passat 6 de juny

El passat 6 de juny l’Institut d’Estudis de l’Autogovern va organitzar el seminari “Llengües i autogovern”, que va abordar la pregunta “quin és el model de política lingüística més convenient en les condicions polítiques, demogràfiques i culturals de la Catalunya actual?”, tot considerant tres perspectives que acostumen a analitzar-se de manera separada en el món acadèmic:

  • Les teories de la “justícia lingüística”: quins principis i objectius han de guiar l’enfocament i la gestió de la diversitat lingüística?
  • Les bases de la sociolingüística: quines dinàmiques presenta l’ús de les llengües en contexts específics? I en el cas català?
  • Quina influència té el grau i tipus d’autogovern en la decisió sobre el model lingüístic més convenient en la Catalunya actual i en els escenaris de futur? Com menys autogovern, més necessitat de mesures protectores per a la llengua catalana?

Aquest mes de juliol ja estan disponibles els vídeos de la jornada per a aquells que no hi van poder assistir. Més informació sobre el programa i els continguts.

Related Articles

Back to top button