Ja la tenim aquí: la Gramàtica essencial de la llengua catalana

L’Institut d’Estudis Catalans presenta la Gramàtica essencial de la llengua catalana (GEIEC), una versió reduïda i en línia que té per objectiu fer accessible a un públic ampli la normativa gramatical.

La Gramàtica essencial està dissenyada per a la consulta en línia i té un to expositiu semblant al de la Gramàtica de la llengua catalana. Està estructurada en trenta-dos capítols i la consulta es pot fer a través del sumari, dels quadres resum o del glossari. Les explicacions s’organitzen al voltant de 245 quadres resum, els quals permeten anar ràpidament al contingut concret que se cerca. Com a elements de suport, inclou també un glossari en línia (amb 568 termes definits i exemplificats), que resol dubtes terminològics durant la consulta, i remissions internes i externes a la Gramàtica de la llengua catalana (GIEC) i a l’Ortografia catalana (OIEC). [Font: IEC]

Accés en línia ala Gramàtica essencial de la llengua catalana: https://geiec.iec.cat.

Més informació sobre la Gramàtica essencial de la llengua catalana: http://www.iec.cat/Comunicacio_IEC/GEIEC.%20presentaci%C3%B3%20breu_final.pdf

Related Articles

Back to top button