El personal del Col·legi d’Advocats de Lleida rep formació en llenguatge administratiu català

Aquest mes de maig la Comissió de Llengua ha format el personal del Col·legi d’Advocats de Lleida en llenguatge administratiu català. La formació va consistir en un curs intensiu de sis hores en què es van abordar les qüestions gramaticals més conflictives en la redacció administrativa, la terminologia i fraseologia de l’àmbit i també les convencions més habituals que cal emprar en els textos administratius (usos de majúscules, l’escriptura de la data, l’ús del tractament de vós, etc.). El curs va combinar exposicions teòriques amb exercicis pràctics en què es van tenir en compte les novetats de la nova normativa de la llengua catalana.

Related Articles

Back to top button