El Corpus Textual de l’IEC s’actualitza

L’any 2014 la Secció Filològica de l’IEC va prendre la decisió d’obrir un nou projecte per a l’actualització (1989-2013) del Corpus Textual de l’IEC i es calcula que cap a la meitat del 2019 una primera part d’aquesta ampliació ja podrà ser consultada públicament.

Les decisions normatives només es poden prendre sobre la base de la descripció dels usos que els parlants fan de la llengua. I, precisament, el Corpus Textual Informatitzat de la Llengua Catalana (CTILC) de l’Institut d’Estudis Catalans és l’eina més adequada per a mostrar aquests usos reals, ja que recull fragments de discurs escrit produïts per escriptors, traductors, periodistes, investigadors, etc. Seguint el model del CTILC 1, els textos es distribueixen segons la seva naturalesa en dos grups: els de caràcter literari (narrativa, teatre, poesia, assaig) i els de caràcter no literari (tractats i manuals sobre les més variades disciplines, articles en publicacions especialitzades i de divulgació, textos legals, premsa diària i publicacions periòdiques diverses, fullets, prospectes, etc.).

El grup de textos de caràcter no literari conté, al seu torn, tres subgrups: assaig, premsa i correspondència. Els textos d’assaig es classifiquen per la temàtica: filosofia, religió i teologia, ciències socials, ciències pures i naturals, ciències aplicades, belles arts, oci, esports, llengua i literatura, i història i geografia.

Related Articles

Back to top button