21 i 22 de juny: II Congrés Estatal Interprofessional de Mediació

Els propers dijous 21 i divendres 22 de juny 2018 el Consell de l’Advocacia Catalana celebra a ciutat de Tortosa el II Congrés Estatal Interprofessional de Mediació.

Compromesos amb la formació continuada i fent efectiu el compromís de difondre la mediació i altres sistemes alternatius de resolució de conflictes, el Consell de l’Advocacia Catalana torna a organitzar un altra edició del congrés amb el convenciment que el contingut i format serà profitós per als assistents: Consulteu el programa.

Pel que fa al contingut del programa d’aquest Congrés, a banda de les ponències centrals, que interessen tant a persones mediadores com a no mediadores, hem incorporat 3 franges horàries amb 4 tallers simultanis. En el moment de la inscripció, els assistents han d’escollir un total de 3 tallers segons els coneixements sobre mediació i l’especialització professional de què disposin.

Amb l’organització d’aquest Congrés, de caràcter bianual, volem seguir contribuint a la formació continuada obligatòria dels mediadors inscrits al Registre públic de mediadors del Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya. En aquest sentit, l’assistència al Congrés serà certificada pel Consell de l’Advocacia Catalana, el qual acreditarà 12 hores de formació continuada en mediació, d’acord amb l’article 21 del Decret 135/2012, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 15/2009, de 22 de juliol, de mediació en l’àmbit del dret privat.

Web del II Congrés Estatal Interprofessional de Mediació

Related Articles

Back to top button