Home / Articles Butlletí / Curs de llenguatge jurídic català (UB)

Curs de llenguatge jurídic català (UB)

Aquest curs, que busca preparar els alumnes per al certificat de llenguatge jurídic català de la CIFALC (Comissió Interuniversitària de Formació i Acreditació Lingüístiques de Catalunya), pretén oferir els coneixements necessaris per redactar els documents judicials i jurídics més usuals. També vol donar a conèixer les especificitats del llenguatge jurídic català, especialment en els aspectes de gramàtica, estilística i convencions.

El curs dura unes 40 hores i va adreçat a professors i alumnes de dins i fora la comunitat de la UB, que estiguin relacionats amb ensenyaments universitaris de l’àmbit jurídic o filològic, així com professionals de la justícia i de la normalització lingüística, entre altres.

Més informació.