El Servei Lingüístic del Consell de l’Advocacia Catalana imparteix un curs de llenguatge administratiu al personal de l’ICAG

Aquest mes de febrer i març el Servei Lingüístic impartirà un curs intensiu de llenguatge administratiu al personal administratiu del Col·legi d’Advocats de Girona.

El curs, d’unes sis hores de durada, busca proporcionar nous recursos lingüístics i nous materials de suport a la redacció administrativa i també abordar les qüestions ortogràfiques, morfosintàctiques i discursives més conflictives del llenguatge administratiu, com ara la diferència entre els verbs *complimentarformalitzar i emplenar, l’ús dels termes certificat i certificació, la traducció correcta de acuse de recibo, l’ús de les expressions si escau i si s’escau, entre altres qüestions.

Aquesta iniciativa s’emmarca dins el Pla de Treball que el Consell de l’Advocacia Catalana ha signat amb la Generalitat de Catalunya per impulsar l’ús del català en l’àmbit jurídic, i compta amb el suport del Departament de Cultura i el Departament de Justícia.

Related Articles

Back to top button