7 de març: Recursos imprescindibles per fer escrits brillants (Reus)

En col·laboració amb el Col·legi d’Advocats de Reus, la Comissió de Llengua del CICAC ofereix una sessió formativa sobre recursos lingüístics útils per als advocats d’avui dia.

L’objectiu de la sessió és divulgar les eines gratuïtes de què disposen els professionals jurídics per poder utilitzar el català amb normalitat com a llengua professional i resoldre dubtes del llenguatge jurídic català: “Legítima” o “llegítima”? Com es diu “habida cuenta” en català? I “como mejor proceda en derecho”? Quina diferència hi ha entre “arxiu” i “arxivament”? I moltes altres qüestions es comentaran al llarg del taller.

El taller busca ser una sessió pràctica en què s’alternen les explicacions del docent amb estones per explorar i resoldre dubtes lingüístics amb els recursos lingüístics en línia.

  • Lloc: Col·legi d’Advocats de Reus
  • Dia: 7 de març
  • Hora: de 16.15 a 18.15 h
  • Inscripcions: assistència gratuïta. Contacteu amb el col·legi.

Aquesta iniciativa s’emmarca dins el Pla de Treball que el Consell de l’Advocacia Catalana ha signat amb la Generalitat de Catalunya per impulsar l’ús del català jurídic en l’àmbit de la justícia, i compta amb el suport del Departament de Cultura i el Departament de Justícia.

Related Articles

Back to top button