Tercera jornada de la Càtedra de Pompeu Fabra: “El sentiment de pertinença i la llengua”

La Tercera Jornada de la Càtedra Pompeu Fabra aborda el tema dels sentiments, les experiències i les percepcions relacionats amb la llengua catalana. La Jornada parteix del principi que les persones presten una atenció especial i una estimació prioritària a allò que consideren propi. La incorporació de les persones nouvingudes a la societat catalana els comporta necessàriament una adaptació al context que els acull. Aquesta adaptació es produeix en diversos àmbits, entre els quals un de molt important és l’àmbit de la comunicació. Poder-se comunicar amb els parlants de la comunitat d’acollida en la llengua pròpia del territori és un factor clau per a la integració.

Es pot afirmar que en qualsevol comunitat com més elements es comparteixen més possibilitats hi ha de sentir-s’hi bé i plenament integrat. I tot això sense necessitat d’abandonar la llengua i la cultura d’origen.

La càtedra Pompeu Fabra de la UPF organitza, en col·laboració amb l’Institut d’Estudis Catalans (IEC), la seva tercera jornada científica, amb l’objectiu de difondre i promoure la llengua catalana i l’obra de Pompeu Fabra.

Consulteu el programa i la informació sobre la inscripció

 

Related Articles

Back to top button