Web del mes: projecte LEXDIALGRAM

El projecte LEXDIALGRAM ha creat un portal a internet que incorpora les obres lexicogràfiques i gramaticals en llengua catalana de caràcter dialectal que es van redactar durant el segle XIX amb l’objectiu de difondre-les i fer-les consultables.

Es pot accedir al contingut de les gramàtiques mitjançant dues plataformes. En primer lloc, a partir de la seva edició en un pdf indexat, de manera que es poden fer cerques en el text i en l’índex de cada obra. En segon lloc, es pot accedir al contingut global de totes les obres utilitzant la pàgina de concordances que s’ha creat aplicant el programa d’anàlisi de text “Concordance”. D’aquesta manera, es poden localitzar i comptabilitzar amb facilitat no sols els conceptes teòrics de les obres, que estan redactats majoritàriament en castellà, francès i italià, sinó també l’exemplificació en català.

Aquestes són algunes de les obres que hi podeu trobar:

Consulteu la pàgina web: http://www.ub.edu/lexdialgram/index.jsp?item=presentacio&idx=0

Related Articles

Back to top button