Glossari català de numismàtica, el primer diccionari català de numismàtica

El Glossari català de numismàtica, de Miquel Crusafont, és el primer diccionari català de numismàtica, tot i que va més enllà de ser un simple repertori de paraules sobre l’estudi de la moneda amb les definicions respectives, atès que proporciona informació complementària que pot ser especialment útil per als numismàtics.

El llibre de Crusafont conté, d’una banda, 650 entrades, una per cada moneda, i cadascuna està contextualitzada històricament i relacionada amb fonts documentals primàries de l’època en què va ser encunyada. També inclou unes altres 3.000 entrades que aporten dades sobre les poblacions emissores de l’antiga Corona catalanoaragonesa i dels Països Catalans ―incloent-hi països i sobirans―, artistes i gravadors, mestres de seca, tresors i troballes monetàries. El text està il·lustrat i s’hi han inclòs alguns elements de cartografia, com el complex mosaic de l’Occitània catalana.

Aquesta obra és «un llibre dual que constitueix una atractiva galàxia de coneixements on s’interrelaciona un ric lèxic numismàtic amb les poblacions urbanes emissores de moneda i que esdevé una eina de consulta bàsica». Ho afirma Immaculada Socias, professora emèrita de la Universitat de Barcelona, en el pròleg de d’aquesta obra, que acaba de publicar la Societat Catalana de Numismàtica (SCEN), filial de l’IEC. [Font: IEC]

Related Articles

Back to top button