Manuals sobre dret lingüístic per als advocats inscrits al Pla de foment

manualsEls advocats i advocades que s’inscriguin al Pla pilot per fomentar el català disposen de dos manuals sobre dret lingüístic que donen resposta a tots els interrogants que genera la normativa actual en aquesta matèria. Els manuals són:

  • Manual de bones pràctiques lingüístiques a la justícia: és un recull de bones pràctiques adreçades a tots els agents i les instàncies que d’una manera o altra intervenen en la fixació de l’ús lingüístic a l’àmbit judicial. El document ha estat elaborat pel Grup de treball sobre les llengües a l’Administració de justícia de l’Observatori Català de la Justícia de la Generalitat de Catalunya.
  • Criteris per als usos lingüístics a l’Administració de justícia: explica i aclareix diverses qüestions que suscita la legislació lingüística en l’àmbit de la justícia. La formulació sovint genèrica de les normes sobre l’actuació lingüística dels òrgans judicials deixa espais molt poc delimitats, circumstància que provoca una aplicació força contradictòria de la normativa que regeix l’ús de la llengua en aquest àmbit.

Aquests manuals també estan disponibles en el nostre apartat de Dret lingüístic.

Related Articles

Back to top button