Termini d’inscripció obert per acollir-se al Pla de foment de l’ús del català

El termini per inscriure’s al Pla pilot de foment de l’ús del català continua obert. Aquest pla ve motivat per l’interès de normalitzar l’ús del català a l’Administració de justícia, atesos els baixos indicatius actuals. La seva durada és inicialment d’un any, i està adreçat a advocats i advocades del Torn d’Ofici que voluntàriament s’hi vulguin acollir.

En què consisteix el programa?

El programa consisteix en una percepció complementària de 14 euros per la presentació de determinats escrits redactats en llengua catalana (només meriten el complement aquells escrits coincidents amb 26 mòduls concrets de les actuacions del Torn d’Ofici), així com el seguiment del compliment dels drets lingüístics dels ciutadans que hagin optat per triar el català.

La justificació de l’actuació que merita el complement s’ha de fer juntament amb la corresponent justificació de l’actuació del Torn d’Ofici que es presenta al Col·legi, tot adjuntant també una còpia acreditativa de l’escrit redactat en català (és suficient la primera pàgina).

La percepció complementària de 14 euros que merita cada escrit presentat i justificat davant del Col·legi, s’ha de pagar trimestralment en concepte de totes les acreditades durant el període.

Com inscriure-s’hi?

Per tal de participar en aquest programa, cal efectuar la inscripció voluntària enviant un correu electrònic a serveilinguistic@cicac.cat, indicant nom i cognoms, col·legi i número de col·legiat i manifestant que s’adhereix voluntàriament al Pla pilot de foment de l’ús del català.

El termini d’inscripció i participació en el Pla restarà obert durant tota la vigència del programa i els professionals s’hi podran inscriure i donar de baixa quan ho considerin, amb una comunicació prèvia al mateix correu electrònic.

Eines per treballar en català

Els col·legis d’advocats i el Consell posen a la vostra disposició totes les eines que pugueu necessitar per tal de poder presentar els escrits en català (les podeu trobar en aquest enllaç i accedir-hi: https://www.cicac.cat/arees/llengua/recursos-linguistics/)

Related Articles

Back to top button