Número 26 de la seva revista Treballs de Sociolingüística Catalana

revistaLa Societat Catalana de Sociolingüística ha presentat aquest mes de gener el volum número 26 de la seva revista Treballs de Sociolingüística Catalana (l’anuari de la Societat Catalana de Sociolingüística de l’IEC), dedicat al tema de les llengües en les tecnologies de la informació i la comunicació.

La recent popularització de les xarxes socials ha provocat que una part important de la població comparteixi una quantitat ingent d’informació a través d’internet. Bona part d’aquesta informació és textual i fàcilment accessible, pel que pot ser objecte d’estudi i anàlisi sociolingüística. Tot i aquesta oportunitat per a la recerca, les dades obtingudes mitjançant aquesta metodologia tenen un seguit de característiques que en poden limitar i fins i tot esbiaixar els resultats obtinguts, i és per això cal tenir-les en compte abans d’arribar a conclusions definitives. Si bé xarxes com ara Twitter proporcionen als investigadors de l’àmbit de la sociolingüística grans oportunitats, també  cal tenir presents quins són els riscos i les limitacions a l’hora de realitzar investigacions sociolingüístiques utilitzant aquesta nova font de dades.

Related Articles

Back to top button