El Servei Lingüístic ha impartit un curs de llenguatge administratiu al personal de l’ICASF

Aquest mes de setembre el Servei Lingüístic del CICAC ha impartit un curs intensiu de llenguatge administratiu al personal administratiu del Col·legi d’Advocats de Sant Feliu Llobregat. El curs, d’unes sis hores de durada, ha servit per proporcionar nous recursos lingüístics i nous materials de suport a la redacció administrativa i també per abordar les qüestions ortogràfiques, morfosintàctiques i discursives més conflictives del llenguatge administratiu, com ara la diferència entre els verbs *complimentar, formalitzar i emplenar, l’ús dels termes certificat i certificació, la traducció correcta de acuse de recibo, l’ús de les expressions si escau i si s’escau, entre altres qüestions.

Related Articles

Back to top button