La Diputació de Barcelona publica el seu Llibre d’estil

llibre-estildipuLa Diputació de Barcelona ha editat el Llibre d’estil de la Diputació de Barcelona, elaborat amb el suport i l’assessorament de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC). El llibre promou el bon ús de la llengua com a valor corporatiu i de responsabilitat social i pretén ser l’obra de referència per resoldre els dubtes lingüístics que el personal de la Diputació es planteja a l’hora de redactar textos. Els criteris que conté, elaborats a partir de les premisses bàsiques de rigor, correcció, precisió, coherència i claredat que han de fonamentar el llenguatge administratiu, tenen l’objectiu d’assegurar la qualitat lingüística de les comunicacions i contribuir a la transparència administrativa i l’accessibilitat de la informació pública que la Diputació de Barcelona adreça als ciutadans. [Font: Gencat]

Related Articles

Back to top button