Nou rècord d’actuacions al torn d’ofici malgrat que la precarietat fa caure els advocats inscrits

Les assistències al 2023 creixen a tot Catalunya un 2,3% fins a 347.346, mentre que els professionals del TOAD baixen un 5% i cauen a nivells insòlits des de fa 13 anys

Les actuacions del Torn d’Ofici i Assistència al Detingut (TOAD) han assolit de nou a Catalunya el seu rècord històric i van experimentar, al llarg de 2023, un creixement del 2,3% respecte l’any anterior. Així, es va tancar el 2023 amb un total de 347.346 actuacions respecte les 339.556 de l’any anterior. Aquesta tendència es manté aquest 2024, quan en el primer trimestre –l’últim del qual es tenen dades- les assistències s’han incrementat un 5% respecte el 2023, assolint 92.760 actuacions de gener a març.

Aquestes xifres contrasten amb l’important descens del nombre d’advocats i advocades que estan inscrits al TOAD i que en només un any han baixat un 5,4%. La caiguda ha provocat que el 2023 s’hagi tancat amb 6.049 professionals dels catorze col·legis de l’advocacia de Catalunya al torn d’ofici, gairebé 350 menys que fa un any i que és una xifra insòlita equiparable a la que hi havia en el període 2010-2011.

Des del Consell de l’Advocacia Catalana s’atribueix aquest descens a la precarietat que pateixen els advocats i advocades inscrits al TOAD, amb un sistema de retribucions que està entre els més baixos de tot Europa i que porta almenys 15 anys amb actualitzacions mínimes per part del Departament de Justícia.

“És inqüestionable que el model de justícia gratuïta funciona i és un pilar fonamental de l’estat del benestar perquè els seus serveis creixen any rere any, però també és inqüestionable que aquest descens en el nombre d’advocats i advocades inscrits ens dona una clara senyal d’alarma que l’administració ha d’atendre amb urgència”, assegura la presidenta del Consell de l’Advocacia Catalana i degana del col·legi de Tortosa, Marta Martínez.

Les retribucions de l’advocacia que treballa en el sistema de justícia gratuïta han crescut només un 3,92% en els últims 15 anys –aquest 2024 s’han tornat a congelar. Això significa que estan 28 punts per sota de l’increment de l’IPC, que ha estat de gairebé el 32%, o 10 punts menys que l’augment de les retribucions del personal de l’administració pública. “L’administració té l’obligació de finançar el TOAD, com qualsevol altre servei públic, però el que no pot ser és que traslladi part d’aquest cost als advocats i advocades a costa d’unes baixes retribucions perquè llavors es perverteix tot el sistema i ens pot portar al col·lapse”, reflexiona Martínez.

Segons la presidenta del Consell, “l’advocacia demostrem cada any el nostre compromís amb el torn d’ofici, però se’l segueix tractant com un servei de segona i aquesta caiguda dels professionals que s’hi dediquen és una conseqüència directa de la precarietat a què ens han abocat”. Per aquesta raó, l’advocacia catalana reclama la necessitat d’incrementar la dotació pressupostària del TOAD en 21,5 milions d’euros per aconseguir equilibrar aquesta situació. L’import destinat el 2023 pel Departament de Justícia a sufragar el sistema de justícia gratuïta ha estat de 66,6 milions d’euros.

Per la seva part, les responsables de la Comissió del Torn d’Ofici del Consell de l’Advocacia Catalana, la degana del col·legi de Sabadell, Eulàlia Barros, i la degana del Col·legi de Tarragona, Estela Martín, han explicat durant la presentació que, a banda de la millora de les retribucions, l’advocacia catalana segueix reclamant l’establiment de nous mòduls pels nous serveis que es presten, la destinació íntegra de les taxes judicials al finançament de la justícia gratuïta o la millora de la legislació vigent per dotar d’estabilitat al sistema i als professionals. “Cal una aposta inversora ferma amb la justícia que compensi el compromís que mantenim per garantir a tothom un accés en igualtat de condicions”, han raonat.

Programa de foment del català

El 21,35% dels advocats i advocades del TOAD participen al programa de foment del català a la justícia, que s’impulsa des de la Generalitat i el Consell de l’Advocacia Catalana. Això ha permès que al llarg de 2023 es comptabilitzessin un total de 12.639 actuacions del torn d’ofici en llengua catalana, prop d’un 18% més que l’any anterior. Aquest pla retribueix amb 25 euros les actuacions del TOAD que es fan en català.

El Departament de Justícia va destinar gairebé 291.000 euros a aquest programa durant el 2023, una xifra que s’ha quedat curta i que no ha permès donar cobertura a la totalitat de les actuacions justificades, per la qual cosa, i davant la negativa del Departament a ampliar la partida, han hagut de ser els mateixos col·legis de l’advocacia els qui han hagut d’assumir aquesta despesa addicional.

Tarragona, 11 de juliol de 2024

 

Related Articles

Back to top button