ACPV denuncia un altre cas de discriminació lingüística, en un jutjat de Sagunt

Acció Cultural del País Valencià (ACPV) ha denunciat aquest mes de juliol un altre cas de discriminació lingüística. Segons el servei jurídic de l’entitat, una lletrada del Jutjat de Sagunt va demanar a la part que traduís al castellà el recurs presentat en català. La lletrada, funcionària de l’Administració de justícia, va justificar així la seva petició: ““la proveyente [la funcionària de l’estat] no es valenciano-parlante” . I la sol·licitud de traducció la va realitzar “para evitar dilación en la resolución”  i perquè “ello facilitaría una mejor comprensión de lo expuesto en el mismo, evitando indefensión y evitando dilaciones al tener que remitirlo a la oficina de traducciones de Valencia”. Més informació

 

Related Articles

Back to top button