El TERMCAT dóna a conèixer la tasca del Servei Lingüístic del CICAC

termcatAquest mes de juliol el TERMCAT ha dedicat l’apartat ‘En primera persona’ de la seva web al Servei Lingüístic del CICAC. És un apartat que té com a objectiu recollir les experiències terminològiques dels usuaris i els especialistes del Centre de Terminologia de Catalunya. El Servei Lingüístic del CICAC és usuari dels serveis que ofereix el TERMCAT i així ho explica en l’article que podeu llegir a continuació:

“El Servei Lingüístic del Consell de l’Advocacia Catalana (CICAC), i jo com a col·laboradora d’aquest Servei, som usuaris habituals dels serveis del TERMCAT. La nostra eina de treball és el llenguatge jurídic, i el TERMCAT és actualment la referència per a la terminologia jurídica catalana.

Per resoldre dubtes terminològics sorgits arran de les nostres tasques de traducció i correcció, sovint consultem la Neoloteca i el Cercaterm, i també el Diccionari de dret civil, el Diccionari de dret administratiu i elVocabulari de dret penal i penitenciari, entre altres reculls de terminologia jurídica. També acudim al TERMCAT per estar al dia dels nous productes terminològics, ja que la terminologia que el TERMCAT aprova d’altres àmbits també resulta necessària a l’advocacia catalana, en ser el dret un camp interdisciplinari que regula qualsevol àrea de la societat. Ens beneficiem igualment de la tasca del TERMCAT quan l’actualitat posa a l’ordre del dia termes com escrache, suelo hipotecario o mobbing: la ràpida reacció del centre davant de buits terminològics com aquests permet als advocats i a nosaltres, com a Servei Lingüístic, disposar amb celeritat de les equivalències adequades a aquestes expressions (escarni, terra hipotecari i assetjament psicològic).

Així mateix, des del Servei Lingüístic del CICAC contribuïm a difondre la terminologia jurídica que normalitza el TERMCAT i la donem a conèixer a tot l’àmbit de l’advocacia catalana, sia mitjançant la pàgina web, sia mitjançant conferències que programem anualment a tots els col·legis d’advocats de Catalunya. Aquesta tasca de difusió la considerem indispensable perquè l’activitat codificadora feta pel TERMCAT pugui arribar als advocats, els quals han d’implantar la terminologia jurídica catalana en els seus documents de treball.

Malauradament, a l’àmbit jurídic de Catalunya encara no s’hi utilitza el català amb normalitat; per exemple, a la justícia —sector on treballa la majoria dels nostres usuaris— encara no s’hi ha recuperat l’ús de la llengua catalana des que aquesta va recobrar l’oficialitat: actualment el nombre de sentències emeses en català no supera el 10 %. A això s’hi suma el fet que la interferència lingüística del castellà que reben els professionals del dret és molt elevada i genera massa sovint una redacció poc genuïna. Per tots aquests motius, la tasca del TERMCAT no és només necessària, és imprescindible per tal que es pugui recuperar amb condicions el nostre tecnolecte.

I també és imprescindible la col·laboració i la transferència entre els serveis lingüístics de l’àmbit jurídic i entre els lingüistes i els juristes; i per això celebrem el fet que el TERMCAT hagi posat en marxa el portal Terminologia jurídica, un nou espai web en què ens trobem tots els serveis lingüístics que tenen com a eina principal el llenguatge jurídic català.”

Related Articles

Back to top button