El CICAC i el TERMCAT col·laboren per a la difusió de la terminologia jurídica

Arran de la col·laboració del CICAC en el portal Terminologia jurídica (www.terminologiajuridica.cat), comença una col·laboració més estreta entre la Comissió de Llengua del CICAC i el Centre de Terminologia de Catalunya amb l’objectiu de millorar la difusió de la terminologia jurídica catalana i dels aspectes lingüístics més conflictius del llenguatge jurídic. En aquest sentit, els continguts elaborats per a la secció del Català a la Carta també es difondran a través del portal Terminologia jurídica i per Twitter.

Tant el CICAC com el TERMCAT són dos òrgans que tenen com a finalitat vetllar pel llenguatge jurídic català i difondre’l a través de les xarxes socials i altres mitjans per tal que pugui arribar al màxim nombre possible d’usuaris.

Related Articles

Back to top button