Home / Articles Butlletí / La Secció Filològica presenta el projecte L’Acadèmia Oberta

La Secció Filològica presenta el projecte L’Acadèmia Oberta

iecL’Acadèmia Oberta és un nou projecte de la Secció Filològica de l’IEC, presidida per Maria Teresa Cabré, que té com a objectiu articular i sistematitzar les relacions d’intercanvi d’informació entre la Secció Filològica de l’IEC i els col·lectius professionals de la llengua de tot el territori catalanoparlant que treballen en l’àmbit de la creació, l’educació i la divulgació. En el marc d’aquest projecte, es crearà un espai virtual d’intercanvi entre els assessors lingüístics i l’acadèmia, per avançar i compartir alguns dels treballs normatius que elabora la secció i recollir plantejaments o debats lingüístics que sorgeixin entre els professionals dels mitjans de comunicació per a traslladar-los als àmbits de la Secció corresponents.