III Jornada sobre Llengua i Societat als Territoris de Parla Catalana

Els objectius de la III Jornada, organitzada per la Direcció General de Política Lingüística, són presentar els principals factors que incideixen en les llengües a Catalunya, que n’han d’orientar la política lingüística, i informar sobre l’estat i els primers resultats de les enquestes d’usos lingüístics a la resta de territoris de parla catalana.

Related Articles

Back to top button