Es publiquen les ponècies de la II Jornada de Llengua i Societat

BTPL_Actes_Calaceit.jpg_2120955341La Direcció General de Política Lingüística ha publicat en línia les ponències de la II Jornada de Llengua i Societat als Territoris de Parla Catalana, que va tenir lloc el 21 de setembre de 2013. L’obra recull les quatre ponències presentades durant la trobada:

  • “Balanç i prospectiva demogràfica dels territoris de llengua catalana”, d’Andreu Domingo;
  • “Revisió metodològica de les enquestes amb dades lingüístiques 2010-2012”, de Montserrat Martínez;
  • “Està assegurada la transmissió lingüística?”, de Joaquim Torres;
  • “Els coneixements i els usos del català: una anàlisi sintètica”, de F. Xavier Vila i Natxo Sorolla.

El volum es tanca amb un apartat en què s’exposen de forma sintètica les principals conclusions dels treballs presentats. La Jornada va ser organitzada per la Direcció General de Política Lingüística, amb la col·laboració de l’Associació d’Amics de Matarranya i l’Ajuntament de Calaceit, amb un triple objectiu: fer balanç general de la situació de la llengua catalana al conjunt dels territoris de parla catalana, conèixer les principals tendències sociolingüístiques i preveure’n alguns escenaris de futur.

Related Articles

Back to top button