El Delicious del llenguatge jurídic català

deliciousDelicious és un servei de gestió d’adreces d’interès a través del web. Es diferencia de la resta perquè permet la categorització de les adreces amb paraules clau (etiquetes), la qual cosa n’agilitza la localització.

Política Lingüística ha dissenyat un Delicious especialitzat en els recursos i les adreces d’interès sobre el llenguatge jurídic català. Feu cerques amb paraules clau com ‘aprenentatge’, ‘vocabulari’ o ‘legislació’ i descobriu nous recursos!

Accediu al Delicious sobre el llenguatge jurídic català

Related Articles

Back to top button