Bones pràctiques lingüístiques per a advocats

manual_bones_practAquest mes de desembre la Generalitat de Catalunya ha programat una conferència per presentar el Manual de bones pràctiques lingüístiques. Aquesta obra té com a objectiu crear un conjunt de bones conductes i iniciatives per a tots els agents i les instàncies que d’una manera o altra intervenen en la fixació de l’ús lingüístic a l’àmbit judicial, i recomana als advocats pràctiques com ara:

  • Incorporar la disponibilitat lingüística com una prestació important dins del seu circuït de treball (el professional ha de poder atendre el client en català, des dels primers tractes i al llarg de la relació de servei que presta).
  • Plantejar un criteri per usar el català, que pot ser divers: fer-lo servir quan el client ho demana, quan el client l’utilitza; fer-lo servir per defecte, fer-lo servir en determinades actuacions, etc.
  • Impulsar l’ús del català en les actuacions de l’Administració de justícia.

En relació amb aquesta última bona pràctica, us recordem que en el web del Servei Lingüístic teniu a la vostra disposició l’altressí per sol·licitar la tramitació del procediment en català i la notificació dels documents en català, així com formularis de recursos de reposició contra la resolució que us requereix de fer la traducció al català. Baixeu-vos els formularis.

Related Articles

Back to top button