Sentències del Tribunal de Cassació 1934 – 1937

web_juris_cassació“De manera especial, en interpretar i aplicar el dret civil de Catalunya s’han de tenir en compte la jurisprudència civil del Tribunal de Cassació de Catalunya”
(article 111 del Codi civil de Catalunya)

La Societat Catalana d’Estudis Jurídics, filial de l’Institut d’Estudis Catalans, ha posat a l’abast de tots els professionals jurídics la jurisprudència del Tribunal de Cassació de Catalunya, per mitjà d’un cercador que permet buscar les sentències no només segons els ponents i la data en què van ser publicades, sinó també per paraules clau i conceptes jurídics. Aquesta jurisprudència només es trobava en els diaris de la Generalitat en què es van publicar i en les recopilacions fetes per Encarna Roca i Trias i Eduard Bajet i Royo el 1974 i 1980.

Related Articles

Back to top button