Convocatòria formació LITEL

Alumnat de 1r i 2n curs del Màster d’Accés a l’Advocacia de tota Catalunya

El projecte LITEL (Lawyers Initial Training on EU Law) neix amb l’objectiu de compartir bones pràctiques formatives per a millorar la formació en dret de la UE dels futurs advocats i advocades, contribuint així a reforçar l’Estat de Dret a Europa. Amb aquest esperit, s’ha estat treballant amb diversos operadors jurídics dedicats a la formació inicial d’advocats i advocades, per tal de dissenyar conjuntament un taller pràctic sobre l’aplicació de la Carta Europea de Drets Fonamentals.

En aquest sentit, aquest programa s’ha executat seguint 3 ACCIONS ben diferenciades:

 • ACCIÓ 1: Intercanvi d’experiències i d’informació entre proveïdors de Formació per a l’Advocacia (4 trobades d’intercanvi)
 • ACCIÓ 2: Elaboració de 2 mòduls formatius, sota la direcció d’un comitè científic d’especialistes en dret de la UE
 • ACCIÓ 3: Sessió formativa per a l’advocacia jove

ACCIÓ núm. 3: Sessió formativa per a l’advocacia jove.

La qual té com a principal objectiu formar en dret de la UE als i les estudiants del Màster d’accés a l’Advocacia, ja que seran els que, en breu accediran a la professió com advocacia jove. Per tal d’involucrar-los, se’ls oferirà una  formació gratuïta on queda garantida la màxima qualitat i la innovació pedagògica, comptant amb magnífics/ques ponents experts/es de reconegut prestigi en aquesta matèria, procedents de diferents països de la UE.

Però, abans d’iniciar aquesta fase, s’ha considerat adient dur a terme una jornada formativa prèvia, tipus pilot, que servirà per avaluar tant, la metodologia didàctica (procés ensenyament-aprenentatge), com els continguts a tractar, així com els materials i la seva temporalització, per a que, en cas necessari, es redefineixin i es reajustin per a garantir l’eficiència i eficàcia de les futures formacions.

En aquesta formació pilot volem que l’alumnat del Màster d’Accés a l’Advocacia Catalana formi part d’aquest grup, on està previst que també hi assisteixin altres companys/es procedents de les escoles de França, de la República Txeca i d’Irlanda. Per aquest motiu, que des del CONSELL DE L’ADVOCACIA CATALANA obrim una convocatòria per convidar a 5 alumnes del Màster d’Accés de tota Catalunya a participar en aquesta experiència pilot que se celebrarà els dies 13 i 14 de maig a l’Escola de l’Advocacia de París (EFB) (https://wpvit.efb.fr/).

Considerem que aquesta és una oportunitat única pels nostres estudiants del Màster, ja que els hi permetrà combinar la formació jurídica d’àmbit internacional, amb la creació d’una àmplia i sòlida xarxa de contactes formada pels companys i companyes d’altres països de la UE, així com del personal formador procedent de diferents centres associats.

Sens dubte, aquesta fórmula proporcionarà a l’alumnat participant, un clar valor diferencial que els facultarà per compartir de forma recíproca coneixements, experiències i oportunitats de futur, així com ser factor clau per contribuir a la millora d’un taller formatiu amb vocació europea.

 • Persones destinatàries: alumnes de 1er i 2on curs del Màster d’Accés a l’Advocacia de tota Catalunya.
 • Nombre de places: 5 per tot Catalunya
 • Què s’espera de l’alumnat?

Estar present a París del dilluns 13 de maig al, dimarts 14 de maig (serà necessari viatjar a Paris el 12 de maig, per ser a la EFB a primera hora del dilluns 13).

Participar activament en el taller amb la resta d’alumnes.

Participar en la fase d’avaluació del taller.

 

 • Les despeses del viatge seran cobertes pel projecte de la següent manera: (tant el cost del desplaçament, com el de l’allotjament està cobert íntegrament per la subvenció del projecte LITEL)

Les despeses d’hotel seran cobertes directament pel projecte.

En relació als bitllets d’avió, cada participant serà responsable de comprar els seus bitllets d’avió, que posteriorment seran reemborsats pel projecte segons el barem de la CE (uns 260€ aproximadament).

El dinar del dilluns dia 13 de maig està cobert pel projecte.

Les  despeses locals (transport públic, sopars) seran reemborsades fins a un import fix que us serà comunicat.

 

 • Criteris de selecció :

Bons coneixements d’anglès, acreditar un nivell B2 mínim. La única llengua de formació és l’ANGLÈS, i no hi haurà servei de traducció simultània

Interès pel dret de la UE en la teva carrera acadèmica i/o durant les teves pràctiques

Compromís amb la participació activa.

 

 • En cas de rebre més candidatures que les places ofertades, s’aplicaran els següents criteris de selecció:
 1. Compliment dels requisits demanats
 2. Equilibri territorial en l’assignació de places amb la finalitat de que en les 5 places pugui participar alumnat procedent de tot el territori Català.
 3. Ordre d’arribada de les candidatures.

Per sol·licitar plaça, les persones que reuneixin el compliment dels requisits, hauran d’enviar el CV i una carta de presentació en anglès a l’adreça: formacio@cicac.cat on s’haurà d’explicar la motivació de participar, justificar el compliment dels requisits, i signar el compromís de participació activa.

La data límit per enviar les sol·licituds, és el 22 de març de 2024.


Convocatòria Formació LITEL

Related Articles

Back to top button