Últimes dades sobre l’ús del català, proporcionades pel CEO

El passat setembre van sortir els resultats de l’enquesta Òmnibus del CEO, una enquesta realitzada a partir de preguntes que proposen els departaments de la Generalitat i que tenen com a objectiu saber l’opinió dels catalans respecte a qüestions que són d’especial interès en l’elaboració de les polítiques públiques. Destaquem tres dels resultats relacionats amb la llengua:

  • Sobre l’oficialitat del català a Europa: els resultats de l’enquesta mostren una àmplia majoria a favor.
  • Sobre la percepció de l’ús del català en l’àmbit judicial, el CEO mostra que gairebé la meitat de les persones enquestades pensen que si s’adrecessin al jutge o tribunal en català això no tindria cap efecte, ni positiu ni negatiu. Tanmateix, gairebé un terç considera que parlar en català en un judici o adreçar escrits en català al tribunal els podria perjudicar.
  • Sobre la llengua a la universitat: més de la meitat de les persones enquestades (un 53%) creuen que el català hauria de ser la llengua més freqüent en l’àmbit universitari.

Més informació

Related Articles

Back to top button