Diari de Bitàcola de la Responsabilitat Civil: Solucions estratègiques per a reclamacions derivades de la RC

Jornada presencial a l'ICA Mataró. 25 d'octubre de 2023

En aquesta formació pretenem destacar la importància de la prova pericial en relació amb el veredicte en matèria de responsabilitat civil, tot coneixent en profunditat: contingut i pràctica de la prova pericial; causa que motiva la reclamació; quantificació dels danys materials i quantificació dels danys personals amb especial referència a la pràctica de la declaració judicial del perit. Durant la jornada tindrem l’oportunitat de tractar:

  • La responsabilitat civil dels Ajuntaments i altres Administracions públiques per a la caiguda en via pública
  • Responsabilitat civil com a conseqüència de Negligències Mèdiques: requisits de prosperitat amb especial referència a la prova pericial
  • Reclamacions derivades d’Accidents de Circulació. Especial atenció als supòsits en què estan implicats vehicles de mobilitat de persones. Aspectes clau en accidents en què la persona conductora ha consumit begudes alcohòliques i/o drogues.
  • Responsabilitat civil com a conseqüència de Defectes Constructius: Requisits de prosperabilitat amb especial referència a la prova pericial.
  • Responsabilitat civil com a conseqüència de Danys causats per Animals, amb una especial consideració a les persones responsables civils i a la pericial, per tal de determinar la causa del dany en determinats supòsits. Afectacions segons la Llei 7/2023, de 28 de març, de protecció dels drets i el benestar dels animals.
  • Responsabilitat civil dels progenitors per actuacions quotidianes de les persones menors i/o en situació de discapacitat

Programa a 11.10.2023 Inscripcions

Data: 25 d’octubre de 2023

Preu:

  • Persones col·legiades a qualsevol dels 14 Col·legis d’Advocats/Advocacia de Catalunya: 25€
  • Altres professionals: 40€

Format:

  • Presencial a l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Mataró (Places limitades. S’assignaran per ordre d’inscripció)

Horari: 10 a 19.30 hores

Dirigit: Persones llicenciades en Dret i a tota l’Advocacia Catalana


Amb el patrocini de:

 

 

 

Related Articles

Back to top button