Vídeo: WbinCICAC. Dia Internacional de l’Advocacia en perill: Quan exercir suposa un risc

Des de l’any 2009, el 24 de gener se celebra el Dia Internacional de l’Advocacia en Risc.

El propòsit d’aquest Dia Internacional és cridar l’atenció de la societat civil i els poders públics sobre les situacions de perill que viuen advocades i advocats en diferents països en l’exercici de la seva professió i en defensa del lliure exercici de l’advocacia.

Cada any diversos col·legis de l’advocacia del món (Europa, Amèrica, Àsia i Oceania) s’afegeixen a la iniciativa celebrant actes i donant publicitat a la diada de denuncia i mostrant la seva solidaritat.

Des de la Comissió de Drets Humans d’aquest Consell de l’Advocacia Catalana ens sumem als actes  d’aquest dia amb una sessió webinar que vol presentar la difícil situació en la que es troben advocades i advocats en diferents països en l’exercici de la seva professió.


 


Aquesta sessió estarà presentada per l’Excma. Sra. Encarna Orduna, presidenta d’aquest Consell de l’Advocacia Catalana i degana de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Reus, l’Excm. Sr. Jesús Sànchez, president de la Comissió de Drets Humans d’aquest Consell i degà de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona

La moderació anirà a càrrec del Sr. Carles McCragh, president del Consell Assessor de l’Observatori de Drets de les Persones de l’ICAB.

Les persones ponents seran:

  • Pablo Ramírez, responsable de Solidaritat Internacional del Grup de Treball de Persones Defensores de la Taula per Mèxic
  • Czarina Musni, advocada filipina asilada a Espanya
  • Patrícia Fernández, advocada de la ONG Coordinadora de Barrios

Data: 24 de gener de 2023

Format: Línia


Us comuniquem que tant els ponents com l’organitzador de qualsevol sessió formativa que es realitzi mitjançant plataforma digital, prohibeixen expressament l’enregistrament audiovisual i posterior difusió i exhibició de la seva imatge en qualsevol suport, ja sigui material o electrònic, així com per a la producció, edició i/o emissió o difusió, mitjançant  reproducció, íntegra o parcial d’aquesta conferència. Aquesta prohibició es fa extensible a qualsevol document que sigui annexat a la sessió, amb independència del seu format i suport, com ara fotografies, diapositives, imatges incloses en vídeo, presentacions Power Point o qualsevol altre mitjà d’exhibició o difusió pública sense restricció

 

Related Articles

Back to top button