Comunicat vaga indefinida

Us informem que hem rebut un comunicat de la Sala de Govern del TSJC indicant que les associacions professionals majoritàries del Cos Superior Jurídic de Lletrats de l’Administració de Justícia han convocat vaga indefinida a partir del proper dimarts 24 de gener d’enguany, que afectaran a la totalitat de les lletrades i els lletrats de l’Administració de justícia que presten serveis en òrgans judicials a Catalunya.

Aquesta vaga indefinida suposa que es vegin suspeses totes les actuacions en les quals intervé el/la lletrat/da que secunda la vaga, excepte aquelles que es considerin serveis mínims essencials pel Ministeri de Justícia. Les oficines judicials romandran obertes, atès que els funcionaris/es prestaran el seus serveis als seus llocs de treball. El secretari general per a la Innovació i Qualitat del Servei Públic de Justícia encara  ha dictat la resolució per fixar els serveis mínims que garanteixin els serveis essencials per a aquestes jornades

Atès que les respectives Secretaries de Coordinació Provincial de Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona, designaran els lletrats i lletrades l’Administració de justícia encarregats de realitzar els serveis mínims i són les responsables del control i seguiment de les incidències que es puguin produir durant la jornada de vaga, des del Consell RECOMANEM:

  1. Detectar  dels assumptes que tingueu en tràmit que  necessiten l’actuació o intervenció del LAJ, i  en aquests casos, truqueu abans al Jutjat per saber si el LAJ secundarà la vaga, suspendran judicis i vistes, declaracions, etc., amb la finalitat d’evitar desplaçaments innecessaris.
  2. Recollir les incidències i comunicar-les a la comissió de la CRAJ dels vostres col·legis

Com sempre, les CRAJ dels Col·legis vetllen perquè  els professionals de l’advocacia i la resta d’operadors jurídics cooperin en el bon funcionament de l’Administració de Justícia i que la tasca dels advocats i les advocades es faci preservant la dignitat, llibertat i independència que són signes distintius de la nostra funció.

Related Articles

Back to top button