Materials i video de la Jornada: Infància i Procés Penal

 

El Consell de l’Advocacia Catalana organitza una Jornada sobre Infància i Procés Penal, des de la seu col·legial de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Manresa.


 


L’aprovació de la Llei Orgànica de protecció integral a la infància i l’adolescència davant de la violència (LOPIVI) ha suposat un gran avenç important en matèria de protecció dels nens, nenes i adolescents davant de la violència.

L’objectiu principal d’aquestes Jornades és el tractament de la violència sobre les persones menors d’edat a Catalunya, des d’una perspectiva multidisciplinària on s’abordarà aquesta problemàtica des de diversos àmbits.

El Consell de l’Advocacia Catalana, a banda de donar a conèixer els aspectes clau de la Llei orgànica 8/21, de 4 de juny, de protecció integral a la infància i l’adolescència davant de la violència; també es proposa generar un espai de diàleg entre organitzacions, persones expertes i administracions per intercanviar bones i noves pràctiques de coordinació entre les entitats implicades en aquesta important i complexa tasca.

Amb tot lo anterior, es pretén posar en valor la necessitat de treballar de forma coordinada, fomentant la col·laboració entre tots els agents implicats en aquesta lluita contra la violència, posant en relleu la importància de la seva prevenció i detecció eficaç.


Data: 14 de desembre de 2022

Hora: 16 a 19.45 hores

Format: Línia

Preu: 10€


programa a 12.12.2022 accés al vídeo i materials

Related Articles

Back to top button